31. Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego

Sesja plakatowa

Analiza postępowania z utykającym dzieckiem na dyżurze w oparciu o materiał własny i aktualne wytyczne

Dorota Hanf-Ostek, Daniej Szyjduk, Paweł Bilski, Michał Czerwiec, Sławomir Snela

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Czy stosowane wartości referencyjne wpływają na interpretację wyniku badania spirometrycznego u dzieci ze skoliozą idiopatyczną?​

Katarzyna Politarczyk, Łukasz Stępniak, Mateusz Kozinoga, Tomasz Kotwicki

Klinika Chorób Kręgosłupa Ortopedii Dziecięcej, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Rehasport Clinic, Poznan

Deformacja Madelunga - opis przypadku.

dr n. med Agnieszka Łabuć, dr hab. n. med. Beata S. Lipska-Ziętkiewicz

Młodzieńcze złuszczenie głowy kości udowej współwystępujące z rakiem rdzeniastym tarczycy - opis przypadku

Dorota Hanf-Ostek, Maciej Zasowski, Michał Czerwiec, Sławomir Snela

Klinika Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci, Kliniczny Szpital Wojewódzki nr 2 w Rzeszowie

Ocena skuteczności artrodezy nadgarstka z usunięciem kości bliższego szeregu i przemieszczeniem ścięgien zginaczy powierzchniowych na zginacze głębokie palców w leczeniu "niefunkcjonalnej" ręki splastycznej u dorastających

Paweł Flont, Krzysztof Małecki, Kornelia Pruchnik-Witosławska, Kryspin Niedzielski

Ocena wyników leczenia operacyjnego stopy płasko-koślawej u dzieci po zabiegu artroryzy z użyciem implantu do zatoki stępu.

lek. Anna Szesz, prof. zw. dr hab. n. med. Kryspin R. Niedzielski

Klinika Ortopedii i Traumatologii ICZMP